საჯარო განხილვა
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
27 ივლ. 11
რეკომენდაციები გადაწყვეტილების მომღებთათვის
ტელეგადაცემა "ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები - სახლმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის შედეგების შეფასება"

6 აპრ. 11
ჯანმრთელობის დაზღვევის ქართული მოდელი 3 წლისაა

9 თებ. 11
სამედიცინო დაზღვევის ხელმისაწვდომობა საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისათვის

I II

2 დეკ. 10
სიღარიბე საქართველოში

I II

1 ნოე. 10
მოსახლეობის სადაზღვევო ქცევა და დაზღვევის პროდუქტების მოხმარება

19 ოქტ. 10
საპენსიო რეფორმის აუცილებლობა საქართველოში

30 სექ. 10
ფარმაცევტული ბაზრის ანალიზი - მიწოდების მხარე

23 ივლ. 10
გარემო ფაქტორებით გამოწვეული ავადობის გავლენა სადაზღვევო საქმიანობაზე

21 ივნ. 10
სამედიცინო მომსახურების ხარისხი საქართველოში

21 მაი. 10
ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა – ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა საქართველოში

6 მაი. 10
ცვლილებები ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამებში