საჯარო განხილვა
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
საჯარო განხილვა

30 იანვარს "PSI"-მ სადაზღვევო კომპანიებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს წარუდგინა და განიხილა საბოლოო ანგარიში "ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და მოხმარება არსებულ სხვადასხვა მოდელებში". კვლევა ჩატარდა EWMI G-PAC-ის გრანტის ფარგლებში.