საჯარო განხილვა
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
21 ივლისს “პარტნიორობა სოციალური ინიციატივებისათვის” (PSI) გუნდმა გამართა სემინარი ჟურნალისტებისათვის სახელწოდებით
 
 
რა ვიცით ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის შესახებ?
გამოკითხვის შედეგების ანალიზი
 
სემინარზე მიწვეულნი იყვნენ:
 
1. საქართველოს უნივერსიტეტის
ჯანმრთელობის დაცვის
ეკონომიკისა და ბიზნესის
ჟურნალისტიკის სკოლების
 
2. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის სკოლის სტუდენტები.