საჯარო განხილვა
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
სემინარი ჟურნალისტებისათვის

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური

საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

საქართველოს ეროვნული ბანკი  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური   

სახალხო დამცველის აპარატი


 
საქართველოს სადაზღვევო ასოციაცია 

საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ 

პოლიტიკისა და მართვის კონსულტინგ-ჯგუფი (PMCG)

საჯარო ფორუმი და დიალოგი

ახალი ეკონომიკური სკოლა – საქართველო

სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრი

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია