საჯარო განხილვა
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
სემინარი ჟურნალისტებისათვის

ფარმაცევტული დანახარჯების ოპტიმიზაცია საქართველოში
          თამარ გოცაძე, ივლისი 2011 

გენდერული პარადოქსები ჯანმრთელობაში
          ჩარიტა ჯაში, ივლისი 2011 

როგორი სიღარიბეა დაძლევადი საქართველოში?
          ვახტანგ მეგრელიშვილი, დეკემბერი 2010 

საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი
      ნატალია კაკაბაძე, ოქტომბერი 2010

საპენსიო რეფორმა  
          რევაზ საყევარიშვილი, აგვისტო 2010

ჯანდაცვის ხარისხის სტრუქტურა და მისი გაზომვის საშუალებები
     
ირაკლი სასანია, ივლისი 2010

როგორ ხდებიან კარგი ექიმები – ალტერნატიული აზრი
          ვახტანგ მეგრელიშვილი, ივლისი 2010

ჯანმრთლობის დაცვის დაფინანსება საქართველოში 1990-2010  
          შორენა ჯადუგიშვილი, მაისი 2010

 

ჯანმრთელობის რეფორმის გენდერული ასპექტები საქართველოში
     
ჩარიტა ჯაში, სექტემბერი 2010