საჯარო განხილვა
სემინარი ჟურნალისტებისათვის
სემინარი ჟურნალისტებისათვის

პარტნიორობა სოციალური ინიციატივებისათვის

მისამართი: მოსეშვილის 24, თბილისი, 0112

ნინო ზაქარიაძე

ელ-ფოსტა: nzakariadze@psi.ge
ტელ. :               (+995 32) 291 11 63 
ტელ./ფაქსი:   (+995 32) 291 20 40

 

სახელი, გვარი:
ელ-ფოსტა:

თქვენი შენიშვნა:

გთხოვთ აკრიფოთ
ნახატზე გამოსახული ფრაზა: